Skip to main content

Tắt thông báo - Tiếng Việt (Vietnamese)

THÔNG BÁO KHẨN CẤP DỊCH VỤ NƯỚC

Dịch vụ nước của bạn dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào [Tháng / Ngày] 2020

(ngày thực tế là trên móc cửa)

Số tiền tối thiểu cần thiết để tránh gián đoạn dịch vụ nước là $ ___.___.

(Số tiền thực tế là trên móc cửa)

Điều này cần phải có tại văn phòng Aromas Water District trước ngày đóng cửa theo lịch trình ở trên. Một khoản phí kết nối bổ sung sẽ được tính nếu dịch vụ của bạn bị tắt *.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập hoặc gọi cho văn phòng theo số điện thoại ở trên hoặc để lại tin nhắn với thông tin liên lạc, trước ngày tắt.

Để được hỗ trợ tài chính miễn phí và bí mật hoặc hỗ trợ khác Gọi 211

* Phí kết nối lại

$ 80 Trong giờ làm việc / $ 140 Sau giờ