Skip to main content

I-shut off ang Abiso - Tagalog (Filipino)

PAUNAWA NG URGENT PAGSULAT NG SERBISYO NG TUBIG

Ang iyong serbisyo sa tubig ay nakatakdang isara sa [Buwan / Araw] 2020
(ang aktwal na petsa ay nasa hanger ng pinto)

Ang minimum na halaga na kinakailangan upang maiwasan ang pagkagambala sa serbisyo ng tubig ay $ _______._____.
(Ang aktwal na halaga ay nasa hanger ng pinto)

Kailangang ito ay nasa opisina ng Aromas Water District bago ang nakatakdang shut off date sa itaas. Ang isang karagdagang bayad sa muling pagkonekta ay sisingilin kung ang iyong serbisyo ay sarhan *.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring bisitahin o tawagan ang opisina sa numero ng telepono sa itaas, o mag-iwan ng mensahe na may impormasyon sa pakikipag-ugnay, bago ang shut-off date.

Para sa libre at kumpidensyal na pinansiyal o iba pang tulong Tumawag sa 211

* Bayad sa Pag-uugnay

$ 80 Sa oras ng negosyo / $ 140 Pagkatapos ng oras